Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Kochani KONKURS!!!

Złoty ANIMUS

Regulamin konkursu plastycznego: „Złoty ANIMUS”
organizowany przez Fundację ANIMUS

Organizatorem konkursu jest Fundacja ANIMUS Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000315596

Termin i miejsce zbierania prac plastycznych:
od dnia 15.05.2017 r. do 17.05.2017 r. w godzinach od 9.00 do 16.00
Miejsce zbierania prac plastycznych: 59-500 Złotoryja, Plac Niepodległości 2, I piętro.

 

1. Temat prac konkursowych brzmi: „Złoty ANIMUS”.
2. W konkursie może uczestniczyć dziecko w wieku do 17 roku życia.
3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nigdzie niepublikowanymi.
5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
9. W konkursie może uczestniczyć osoba, która wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych – m.in. imię i nazwisko, po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych.
10. W konkursie nie mogą brać udział członkowie zarządu ani innych organów Fundacji ANIMUS.
11. Organizator nie przyjmuje reklamacji z tytułu wydanych nagród, ani nie odpowiada za użytkowanie wygranej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
12. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
13. W konkursie będzie nagrodzone I, II, III miejsce.
14. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 26 maja 2017 r. podczas 
IV Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota Osób z Niepełnosprawnością o godzinie: 13.00 nad Zalewem Złotoryjskim, poprzez ogłoszenie zawierające imiona i nazwiska zwycięzców. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych Fundacji ANIMUS, facebooku Fundacji ANIMUS, w mediach oraz w innych źródłach.
16. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 
17. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Fundacji ANIMUS, w mediach i w innych źródłach.
18. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
19. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
20. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie Fundacji ANIMUS oraz na facebooku.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
22. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

Złoty ANIMUS maj 2017

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP przy współpracy z IWOP.

____________________

DARCZYŃCY

_____________________